A A A

Programul "Capitala Tineretului"

Ce reprezintă Programul ,,Capitala Tineretului”?

Capitala Tineretului reprezintă o iniţiativă inspirată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret.

Orice localitate din Republica Moldova (cu excepția mun. Chișinău și localitățile deținătoarele ale titlului ,,Capitala Tineretului” în ultimii 3 ani de la ediția pentru care se aplică) ce se distinge într-un mod pozitiv şi prezintă un program ambiţios pentru implicarea și dezvoltarea tinerilor, poate deveni Capitala Tineretului, devenind ulterior un model de dezvoltare pentru alte localități din țară.

 

Care sunt beneficiile acestui program pentru localitatea selectată drept Capitala a Tineretului?

Există o serie de beneficii pentru localitatea care va fi selectată drept Capitala Tineretului, printre care menționăm:

  • suport financiar și logistic din partea autorităților publice centrale. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării acordă un suport financiar în valoare de cca 1.000.000,00 lei;
  • vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;
  • comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;
  • consultare și participare în elaborarea politicilor naţionale de tineret;
  • consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi administraţia publică locală;
  • atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.

 

Scurt istoric

Localitățile deținătoare ale titlului ,,Capitala Tineretului”

Anul

Localitatea

2011

mun. Ungheni

2012

mun. Cahul

2013

or. Ialoveni

2014

or. Soroca

2015

or.Sîngerei

2016

or. Ialoveni

2017

s.Varnița (din raionul Anenii Noi)

2018

mun. Cahul

2019

s.Costești (din raionul Ialoveni)

2020-2021

s.Sipoteni (din raionul Călărași)

 

 

Care este procedura de aplicare?

Dosarul depus va conține în mod obligatoriu:

  1. formularul de aplicare, conform Anexei;
  2. declarația scrisă de susținere financiară din partea autorității administrației publice locale pentru implementarea acțiunilor stipulate în formularul de aplicare;
  3. acorduri de parteneriat;
  4. dispoziția prin care este desemnat coordonatorul.

 

Alte detalii privind modul de organizare a concursului și implementării Programului sunt stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 347/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizareși desfășurare a Programului „Capitala Tineretului”.

 

Lansarea perioadei de aplicare pentru selectarea localităţii ce va deţine titlul de ,,Capitala Tineretului 2022” va fi anunţată ulterior. 

  

Persoana de contact:

Svetlana Savițchi, consultant superior, Direcţia tineret

tel: 022 820 865

e-mail: svetlana.savitchi@mecc.gov.md

 

Plan de acțiuni al Programului "Sipoteni-Capitala Tineretului 2020/2021"

Plan de actiuni,,Costești – Capitala Tineretului 2019” 

Plan de actiuni ,,Cahul - Capitala Tineretului 2018”